De Mondiale Agenda {College Club}

In deze reeks wordt een aantal thema’s opgepakt die de mondiale verhoudingen nu voortdurend beïnvloeden:
-Wat is de rol van economie in de strijd om de macht in de wereld?
-Wereldleiders te soft (Obama, Merkel) of hard en dwaas(Poetin, Assad)?
-Is strategische oriëntatie & navigatie nog wel mogelijk?
-Hoe verhoudt zich de energiesector tot de veranderende machtsverhoudingen en de veranderende energiebehoefte?
-En bij dit alles: welke rol speelt de media in conflictgebieden?
 

College 3 - Macht en de Economische Wedloop
Wo 8 april 2015 20:00 - 21:45

Economische verhoudingen staan centraal in internationale betrekkingen. Hoe lang nog blijft Amerika de nummer 1? Zal China de nieuwe supermacht worden of wordt het een multipolair systeem? En wat is er nu van strategisch belang in deze economische wedloop? Gaspijplijnen, internetbedrijven of landbouwgrond? In dit college zullen we de rol van economie in de strijd om de macht onderzoeken.

 

College 4 - Strategie in the End of the Line
Wo 6 mei 2015 20:00 - 21:45

We leven in een uniek tijdsgewricht tussen twee tijdperken: dat van de 'lijn' en dat van het ‘netwerk’. Historisch gezien heeft zo'n tijdperkswissel steeds vergaande gevolgen gehad voor alle aspecten van 'doelgericht handelen'. In de huidige transitieperiode komen de veranderingen steeds sneller op ons af-technologisch, (geo)politiek, (geo)economisch, cultureel, enz. -leidend tot een steeds complexere wereld. Is 'strategie' nog wel mogelijk in zo'n turbulente wereld? Stephan zal een overzicht geven van 10 gezonde 'basis-principes' voor strategische oriëntatie en navigatie onder diepe onzekerheid in de private en publieke sector met een aantal concrete voorbeelden uit de business management-, public management-, complex systems engineering, defensie en veiligheids- literatuur.

 

College 5 - Shell: Toekomstscenario energiesector
Wo 10 juni 2015 20:00 - 21:45

Nadere info volgt!

 

Aanmelden.gif

 
Design } GOING & CMS } Masterwebber Home } Sitemap } Contact }